بومى ایران سوئیس اسلامی آمریکا وزارت خارجه

بومى: ایران سوئیس اسلامی آمریکا وزارت خارجه وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی درماندگی سخنگوی وزیر خارجه آمریکا در تایید پایبندی کشورش به برجام

سخنگوی وزیر خارجه آمریکا در حالی پایبندی کشورش به تعهدات برجام را تایید کرد که از پاسخ به سوالی راجع به رسیدن کشور عزیزمان ایران به همه حقوق خود طبق برجام، طفره

درماندگی سخنگوی وزیر خارجه آمریکا در تایید پایبندی کشورش به برجام

درماندگی سخنگوی وزیر خارجه آمریکا در تایید پایبندی کشورش به برجام

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزیر خارجه آمریکا در حالی پایبندی کشورش به تعهدات برجام را تایید کرد که از پاسخ به سوالی راجع به رسیدن کشور عزیزمان ایران به همه حقوق خود طبق برجام، طفره رفت.

به گزارش ایرنا، هدر نوئرت روز سه شنبه در نشست خبری خود با تکرار اتهام ثبات زدایی به کشور عزیزمان ایران و نقض برجام از دادن توضیح در مورد چگونگی پایبندی کشورش به روح برجام سرباز زد و فقط مدعی شد که واشنگتن تا کنون به این توافقنامه پایبند بوده است.

درماندگی سخنگوی وزیر خارجه آمریکا در تایید پایبندی کشورش به برجام

خبرنگاری پرسید آمریکا مدعی است کشور عزیزمان ایران به روح برجام پایبند نبوده است آیا به نظر شما به متن این توافقنامه پایبند بوده است؟

نوئرت در پاسخ بار دیگر برجام را به علت ملحوظ نداشتن آنچه که او کارها ثبات زدایانه کشور عزیزمان ایران خواند، توافقنامه ناقصی دانست و افزود به همین علت کشورش در حال بررسی نقاط ضعف این توافقنامه است ولی در عین حال با اتکا و احترام به گزارش های تایید کننده آژانس بین المللی انرژی هسته ای، تا کنون دوبار پایبندی کشور عزیزمان ایران را قبول کرده است.

سخنگوی وزیر خارجه آمریکا در حالی پایبندی کشورش به تعهدات برجام را تایید کرد که از پاسخ به سوالی راجع به رسیدن کشور عزیزمان ایران به همه حقوق خود طبق برجام، طفره

سخنگوی تیلرسون در پاسخ به این توضیح خبرنگار که دولت قبلی آمریکا که مذاکرات مربوط به این توافقنامه را به عهده داشته به این نکته(نقص برجام) اشاره ای نکرده هست، گفت به همین علت دولت ترامپ اعتقاد است برجام توافقنامه جامعی نیست.

خبرنگار مذکور از نوئرت پرسید آیا شما معتقدید که آمریکا به متن و روح برجام پایبند بوده است؟ که نوئرت در پاسخ فقط گفت «بله» .

این خبرنگار ادامه داد آیا شما معتقدید در حالی که آمریکا تلاشی جهت ترغیب کشورهای غربی به برقراری مناسبات تجاری با کشور عزیزمان ایران نکرده، روح این توافقنامه را نقض نکرده است؟

درماندگی سخنگوی وزیر خارجه آمریکا در تایید پایبندی کشورش به برجام

سخنگوی وزیر خارجه آمریکا با طفره رفتن از پاسخ مستقیم به این پرسش بار دیگر تکرار کرد که کشورش در حال گفت وگو و مشورت با سایر شرکا و متحدان بر سر نگرانی های خود نسبت به کارها ثبات زدایانه کشور عزیزمان ایران است و مدعی شد که این شرکا و متحدان در این رابطه با کشورش اتفاق نظر دارند.

خبرنگار مصرانه از او پرسید که: بعد به نظر شما آمریکا به همه تعهدات خود در زمینه لغو و تخفیف تحریم ها در چارچوب این توافقنامه عمل کرده است و کشور عزیزمان ایران به همه حقوقی که طبق برجام استحقاق آن را دارد، رسیده است؟

سخنگوی وزیر خارجه آمریکا در حالی پایبندی کشورش به تعهدات برجام را تایید کرد که از پاسخ به سوالی راجع به رسیدن کشور عزیزمان ایران به همه حقوق خود طبق برجام، طفره

خانم نوئرت آشکارا از دادن پاسخ صریح به این پرسش باز ماند و با لکنت گفت که ترجیح می دهد از این منظر این عنوان را ارزیابی نکند و فقط می تواند بگوید که کشورش به تعهدات برجامی خود در قبال کشور عزیزمان ایران پایبند بوده است.

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | نقص برجام | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs