بومى ایران سوئیس اسلامی آمریکا وزارت خارجه

بومى: ایران سوئیس اسلامی آمریکا وزارت خارجه وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی پایتخت کشور عزیزمان ایران از این بعد قهرمان دنیا اسلام خواهد بود / روا

الجزیره نوشت: موضع مخالف کشور عزیزمان ایران با عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی سه علت مهم دارد؛ اول، ایدئولوژی اساسی کشور عزیزمان ایران در مورد موجودیت

پایتخت کشور عزیزمان ایران از این بعد قهرمان دنیا اسلام خواهد بود / روا

روایت الجزیره از سود و زیان عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل جهت ایران: پایتخت کشور عزیزمان ایران از این بعد قهرمان دنیا اسلام خواهد بود

عبارات مهم : ایران

روایت الجزیره از سود و زیان عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل جهت ایران: پایتخت کشور عزیزمان ایران از این بعد قهرمان دنیا اسلام خواهد بود / رویارویی محور کشور عزیزمان ایران و سعودی / نزدیکی تل آویو به مرزهای کشور عزیزمان ایران از طریق دول عرب خلیج فارس

الجزیره نوشت: موضع مخالف کشور عزیزمان ایران با عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی سه علت مهم دارد؛ اول، ایدئولوژی اساسی کشور عزیزمان ایران در مورد موجودیت اسرائیل و محیط زیست درگیریهای دایر در فلسطین اشغالی است که جهت کشور عزیزمان ایران یک مساله اسلامی مرکزی و مهم محسوب می شود.

به گزارش گزینش ؛ دوم،خطرات امنیتی هست؛ آیا که این اتفاق باعث نزدیکی دول خلیج فارس-اسرائیل می شود که در واقع به معنای نزدیکی اسرائیل به مرزهای جنوبی کشور عزیزمان ایران هست. این نگرانی در محاسبات ایرانی در جریان مخالفت با همه پرسی کردستان عراق نیز نمودار شد.

پایتخت کشور عزیزمان ایران از این بعد قهرمان دنیا اسلام خواهد بود / روا

سوم، آثار عادی سازی بر توازنهای منطقه ای هست، پایتخت کشور عزیزمان ایران بر این عقیده است که آمریکا از طریق این عادی سازی قصد دارد موازین قوا در منطقه را علیه کشور عزیزمان ایران عوض کردن دهد.

با وجود تلاشهای دولتهای عربی جهت استفاده از مساله عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، در جریان مبارزه با ایران، این عنوان جهت کشور عزیزمان ایران و هم پیمانش، حزب الله لبنان فایده های زیادی داشته است که از آن جمله می توان به نفوذ عمیق آنها در بین ملتهای عربی و اسلامی، اشاره کرد، که نتیجه موضع این دو در قبال مساله فلسطین است.

الجزیره نوشت: موضع مخالف کشور عزیزمان ایران با عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی سه علت مهم دارد؛ اول، ایدئولوژی اساسی کشور عزیزمان ایران در مورد موجودیت

در حالی که عملیات عادی سازی تقریبا مسیر رو به جلویی را پیموده هست، این نزدیکی روابط بعضی دولتهای عربی با اسرائیل، به همان اندازه که می تواند دربردارنده زیانهایی جهت کشور عزیزمان ایران و محور مقاومت باشد، منافع و دستاوردهای بزرگی را نصیب آنها می کند، بی آنکه جهت کسب این منافع تلاشی کرده باشند.

مهمترین این دستاوردها، بدهید قرار است: 1-عادی سازی باعث می شود دولتهای عربی که وارد این مسیر شده است اند، اندک محبوبیت خود در دنیا عربی اسلامی را نیز از دست بدهند، در مقابل، کشور عزیزمان ایران طی سالهای اخیر، در دو دنیا عربی و اسلامی از مقبولیت و اعتبار زیادی برخوردار شده است است و در آینده به قهرمان تبدیل خواهد شد.

در همین سیاق و راستاست که بیانات وزیر خارجه کشور عزیزمان ایران در مورد عربیّت قدس یا شرط روحانی جهت اصلاح روابط با عربستان، که همانا قطع روابط آن با اسرائیل هست، به نظر عجیب نمی آید؛ آیا که این موضع گیریها با نشانه کسب جایگاه مورد قبول تری در دنیا اسلام است.

پایتخت کشور عزیزمان ایران از این بعد قهرمان دنیا اسلام خواهد بود / روا

2-عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل، تحلیل کشور عزیزمان ایران در مورد اسباب حوادثی که از سال 2011 در منطقه به وقوع پیوسته است را محقق می کند. بدهید معنا که تمام اتفاقات منطقه، پیامد توطئه اسرائیل و هم پیمانان آن علیه محور مقاومتی است که نشانه آن آزادی فلسطین است.

3-تقویت قدرت کشور عزیزمان ایران در منطقه در سایه استمرار سیاستهای خاورمیانه ای اوباما در دوران ریاست ترامپ هست؛ هر چند که زبان این دو به ظاهر با یکدیگر متفاوت می باشد؛ ولی به لحاظ مضمون و نتیجه تا به امروز یکی بوده است.

الجزیره نوشت: موضع مخالف کشور عزیزمان ایران با عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی سه علت مهم دارد؛ اول، ایدئولوژی اساسی کشور عزیزمان ایران در مورد موجودیت

امروز به همان اندازه که پایتخت کشور عزیزمان ایران از نقاط ضعف آمریکا در خاورمیانه به نفع خود استفاده می کند، مخالفان و دشمن های منطقه ای کشور عزیزمان ایران نیز با غلط های فاحش خود باعث زیاد کردن نفوذ این کشور در منطقه شده است اند؛ بویژه با غرق شدن آنها در باتلاق عادی سازی.

4-عملیات عادی سازی که در درجه اول، فلسطینیها و مقاومت آنها را نشانه قرار داده، نزدیکی بی سابقه ای را بین پایتخت کشور عزیزمان ایران و جنبشهای بزرگ مقاومت فلسطین محقق نموده است.

پایتخت کشور عزیزمان ایران از این بعد قهرمان دنیا اسلام خواهد بود / روا

اکنون با همان سرعتی که دولتهای عربی به اسرائیل نزدیک می شوند، کشور عزیزمان ایران در حال نزدیکی به گروههای مقاومت فلسطینی است و این مساله در تماس تلفنی سردار سلیمانی با نیروهای قسام، به خوبی نمایان می شود.

5- در مرحله پیشِ روی منطقه، صف آرایی ها به نفع کشور عزیزمان ایران و اغلب براساس موضع مخالف با عادی سازی خواهد بود، نه بر پایه پرسشها طایفه ای. بدهید ترتیب، حامیان عادی سازی در یک جبهه و مخالفان ان در جبهه ای دیگر قرار می گیرند. شاخصهایی وجود دارد که نشان می دهد این جبهه بندی در آینده ای نه چندان دور واقع می شود.

در این شرایط، محورهای منطقه ای عوض کردن کرده و بعید نیست که دولتها و قدرتهایی که اختلافات شدیدی با کشور عزیزمان ایران داشتند، با آن در یک جبهه واحد همراه شوند. همانطور که نزدیکی نسبی که بحران خلیج فارس بین قطر، ترکیه و کشور عزیزمان ایران ایجاد کرده هست، عمیق تر شده است و به اوج خود می رسد.

در مقابل، محور سعودی بیش از پیش اسیر بازی توزیع نقشها در مراکز تصمیم گیری آمریکا خواهد شد و فشار وزارت خارجه آمریکا در پرونده یمنی زیاد و زیاد می شود.

خلاصه مطلب آنکه عادی سازی، تمام محرمات و موارد ممنوع دینی، سیاسی و تاریخی را در هم شکسته و با اینکه خطری جهت امنیت ملی کشور عزیزمان ایران و طرح منطقه ای آن هست، در دامنه ای وسیعتر، وقت مناسبی را به آن می دهد تا از این عنوان در حوزه سیاست بهره گیرد. بنابراین، اگر کشور عزیزمان ایران پیش از این، در زمینه های تبلیغاتی، سیاسی و فرهنگی، در جهت کشف حقیقت و واقعیت توجه دولتهای عربی به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل، تلاش می کرد، اکنون واکنش‌ها خود این دولتها نیازی به صرف مال و وقت بیشتری از سوی تهران، جهت اثبات این واقعیت را باقی نمی گذارد.

علاوه بر این، عملیات عادی سازی می تواند موجب بروز تحولات جغرافیای سیاسی در منطقه شده است و شرایط کنونی را عوض کردن دهد.

در مجموع باید گفت میزان سود و زیان دولتهای منطقه در گرو اعتبارهای متعددی واقع شده است است که یکی از آنها، قدرت محور کشور عزیزمان ایران و باقی مخالفان عادی سازی، یعنی دیگر دولتها، جنبشها و ملتها، در عبور از موانع هست؛ این جبهه، از حمایت مردمی وسیعی برخوردار هست، در حالی که طرف دیگر، با وجود داشتن توانایی ها و ظرفیتهای گسترده، از چنین عنصری محروم است.

در پایان، چه بسا پاسخ دادن به یک پرسش محوری، جهت اشراف بر آینده منطقه، به ما کمک می کند،؛ سوالی مبنی بر اینکه آیا ضعف آمریکا در منطقه، امری خودخواسته از سوی ایالات متحده است که از یک نظر و استراتژی سرچشمه می گیرد؟ یا اینکه نتیجه طبیعی کم کردن قدرت این دولت در خاورمیانه است؟ اگر این ضعف آگاهانه و خودخواسته باشد، قطعا کشور عزیزمان ایران در اینده با چالشهای بزرگی مواجه می شود که حفظ دستاوردهای منطقه ای را برایش سخت می کند؛ ولی اگر ضعف مذکور نتیجه کم کردن واقعی قدرت واشنگتن باشد، کشور عزیزمان ایران تمام اهداف انقلابش را در آینده ای نزدیک محقق خواهد کرد.

واژه های کلیدی: ایران | نزدیکی | آمریکا | ایرانی | اسرائیل | اسرائیل | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs