بومى ایران سوئیس اسلامی آمریکا وزارت خارجه

بومى: ایران سوئیس اسلامی آمریکا وزارت خارجه وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نهادهای انتظامی و امنیتی سعه‌صدر کافی ندارند / فاطمه سعیدی

فاطمه سعیدی در تصویر العمل به بازداشت معلمان با بیان اینکه متاسفانه از سوی نهادهای مسئول انتظامی و امنیتی سعه صدر کافی وجود ندارد، گفت: من حتما از وزیر اطلاعات

نهادهای انتظامی و امنیتی سعه‌صدر کافی ندارند / فاطمه سعیدی

فاطمه سعیدی: نهادهای انتظامی و امنیتی سعه صدر کافی ندارند

عبارات مهم : برخورد

فاطمه سعیدی در تصویر العمل به بازداشت معلمان با بیان اینکه متاسفانه از سوی نهادهای مسئول انتظامی و امنیتی سعه صدر کافی وجود ندارد، گفت: من حتما از وزیر اطلاعات راجع به نحوه برخورد با معترضین پیگیری خواهم کرد.

فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در تصویر العمل به بازداشت بعضی از معلمان گفت: «ما معتقدیم حق اعتراض جهت تمامی اقشار جامعه باید محترم شمرده شود. این از معیارهای اصلاح طلبی و اصول حکمرانی خوب هست. جریانی که خود همواره جهت اعتراض کردن به شیوه اداره کردن کشور در گذشته هزینه داده باید جهت به رسمیت شناختن حق اعتراض پیش قدم باشد.»

نهادهای انتظامی و امنیتی سعه‌صدر کافی ندارند / فاطمه سعیدی

او با بیان اینکه معلمان شاغل و بازنشسته نیز همواره نسبت به تبعیض های ناروا معترض بوده اند که در بسیاری از موارد حق با آنها بوده، به «اعتمادآنلاین» گفت: «آیا رواست که معلمان شاهد زیاد کردن حقوق دیگر کارمندان دولت باشند در حالی که معیشت ارزش با مخاطرات جدی روبرو است؟»

سعیدی با بیان اینکه متاسفانه از سوی نهادهای مسئول انتظامی و امنیتی سعه صدر کافی وجود ندارد، گفت: «من حتما از وزیر اطلاعات راجع به نحوه برخورد با معترضین پیگیری خواهم کرد.»

فاطمه سعیدی در تصویر العمل به بازداشت معلمان با بیان اینکه متاسفانه از سوی نهادهای مسئول انتظامی و امنیتی سعه صدر کافی وجود ندارد، گفت: من حتما از وزیر اطلاعات

این نماینده فراکسیون امید تاکید کرد: «باید معلوم شود چه گروهی مسئول برخورد خشن با معلمان هستند. اگر لباس شخصی هستند باید هویت آنها معلوم شود و اگر نیروهای رسمیِ مسئول تامین امنیت چنین کاری کرده اند باید مسئولیت کار خود را بپذیرند.»

سعیدی گفت که در نخستین روز کاری مجلس از وزرا و دستگاه های مربوطه پیگیری های مورد نیاز را راجع به بازداشت معلمان انجام خواهد داد.

واژه های کلیدی: برخورد | معلمان | انتظامی | نحوه برخورد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs